Gyrinus advies


Gyrinus is de naam van het schrijvertje of draaikevertje,
dat rondjes en figuren kringelt op het oppervlak van helder water.
Het schrijft verhalen in zijn eigen taal, in letters en tekens die
men op het eerste gezicht niet lezen kan, maar die duidelijk
worden voor wie beter kijkt.


Gyrinus advies is in 2005 door Rob Hoekstra opgericht als persoonlijk bureau voor management, procesbegeleiding en theater. De opdrachtgevers zijn overheden en non-profit organisaties, met name in het water- en natuurbeheer. Het is gespecialiseerd in:
--- interim- en verandermanagement
--- procesbegeleiding
--- trainingen
--- theater en regie

--- Management ---

Gyrinus advies biedt interim- en verandermanagement voor non-profit organisaties. De kern van de aanpak is: menselijk, betrokken bij de inhoud en niet bang om nieuwe wegen in te slaan.

--- Procesbegeleiding ---

Werkconferenties
Gyrinus advies steekt veel creativiteit in het ontwerpen van werkconferenties. Die moeten diepgaand, spannend en effectief zijn en niet - zoals vaak - oppervlakkig en slaapverwekkend.
Gyrinus advies biedt de begeleiding en het voorzitterschap van workshops, werkconferenties en symposia en heeft ervaring met de werkvormen: burgerjury, panels, focusgroepen, debating, ontwerpatelier, Open Space, ideeënveiling en theaterwerkvormen.

Gebiedsontwikkeling
Gyrinus advies biedt de begeleiding van gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied, waarin partijen met verschillende belangen een akkoord moeten zien te bereiken.
Voorbeelden:
· het begeleiden van peilbesluiten en watergebiedsplannen
· het samen met burgers formuleren van gebiedenbeleid
· het begeleiden van de dialoog bij de inpassing van (nieuwe) natuur
· ontwerpateliers voor de groene ruimte

--- Trainingen ---

De volgende trainingen zijn sinds 2005 ontwikkeld:
- Professioneel voorzitten van bijeenkomsten: voor bestuurders en medewerkers van overheden en non-profitorganisaties.
- Effectief belangen behartigen: voor medewerkers van natuur- en milieuorganisaties
- Participatie: zoek de dialoog tussen burger en overheid
- Participatie van burgers en boeren in het waterbeheer: speciaal voor waterbeheerders
- Theaterwerkvormen: speciaal voor trainers en procesbegeleiders

--- Theater en regie ---

Rob Hoekstra is regisseur/theatermaker. Hij regisseert tenminste twee voorstellingen per jaar, voor jongeren en volwassenen.
Actueel:
Jongeren theaterweekend Betuwe (januari 2008)
Madame et Berthe (april 2008)

Gyrinus advies
bureau voor management, procesbegeleiding en theater
info@gyrinusadvies.nl
www.gyrinusadvies.nl

Gyrinus advies heeft niet veel kaas gegeten van websites bouwen.
En is al blij dat dit d'r op staat.